Garantie

Op alle Facom artikelen die bij Handelsonderneming worden gekocht, zit ten aller tijde de volledige garantie zoals de fabrikant deze heeft voorgelegd. Hieronder een volledig overzicht van de garantievoorwaarden.
Facom gereedschappen worden voor professioneel en intensief gebruik, voor zowel onderhoud als reparatie, ontwikkeld en geproduceerd.

Ontwikkeling, materiaalkeuze, kwaliteitstesten, voortdurende verbetering van de productiemachines: met dit eisenpakket is het mogelijk om iedere gebruiker van Facom gereedschap dat kwaliteits- en garantiepakket te bieden wat men ervan mag verwachten.

Het begrip Facom-garantie is een samenvattend begrip en synoniem aan serieusheid en kwaliteit. Om voor alle partijen (klant, gebruiker, vertegenwoordiging Facom) duidelijk te zijn, worden de voorwaarden en toepassingen in een ingesloten overeenkomst vastgelegd.
Wij verzoeken u deze voorwaarden bij elke aanvraag zorgvuldig door te lezen.

Ontstane defecten die terug te voeren zijn tot materiaal- of productiefouten, vallen onder de Facom-garantie indien zij ook aan de hierna beschreven voorwaarden voldoen.
Product aansprakelijkheid kan voor ieder land verschillend zijn.

WERKZAAMHEDEN
De Facom garantie bestaat uit de reparatie of vervanging van defecte delen. Dit overeenkomstig de hierna beschreven voorwaarden.

De garantiewerkzaamheden worden in eigen werkplaats uitgevoerd. De verzendkosten zijn voor rekening van de afzender. De garantie omvat de onderdelen, arbeidsloon van de Facom dienst en de kosten van terugsturen naar de vertegenwoordiging.

Op de reparatie, vervangen onderdelen en arbeidsloon, wordt zes maanden garantie gegeven.
Deze garantie geldt uitsluitend op de vervangen onderdelen, met uitzondering van verbruiksmaterialen.

Facom past regelmatig zijn producten, op aanwijzing van de gebruiker en de laatste stand van de techniek, aan. De artikelen in de catalogus kunnen zonder vooraankondiging veranderd worden, zowel technisch als in kleur. Dit zonder verplichting van Facom om deze veranderingen door te voeren op de aangeboden, te repareren gereedschappen die in een eerder stadium zijn aangeschaft.

Producten die niet meer in het leveringsprogramma voorkomen worden vervangen door een gelijkwaardig product of tegoedbon.

VOORWAARDEN
Wanneer niets anders is bepaald geldt de Facom-garantie voor alle gereedschappen die onder normale gebruiks omstandigheden zijn gebruikt.

Van de Facom-garantie zijn uitgesloten:

• VERBRUIKSMATERIALEN (Producten die bij het gebruik beschadigd of versleten zijn). Hieronder verstaan we o.a. boren, zaagbladen, slijpschijven, vijlen,
lemmet, batterijen, etc.
• DEFECTEN ten gevolge van het normale slijtproces, verkeerd gebruik, slordigheid of slecht onderhoud.
• DEFECTEN ten gevolge van veranderingen of reparaties die niet door de Facom reparatiedienst zijn uitgevoerd.
• DEFECTEN ten gevolge van geweld van buitenaf. (brand, overstroming, blikseminslag, etc)

Op het moment van koop gaat de garantietermijn in. Bij bepaalde garantiewerkzaamheden kan een kopie van de aankoopnota verlangd worden. Voor technische producten met termijn gebonden garantie Type D, moet altijd het aankoopbewijs, voorzien van het serienummer, bijgevoegd worden.

Na afloop van de garantietermijn wordt de reparatie, voor zover mogelijk, na toestemming van de klant tegen een vastgesteld bedrag uitgevoerd.
Door gebruik te maken van de Facom-garantie ontstaat er geen enkel recht op schadeloosstelling of schadevergoeding in welke vorm dan ook.


GARANTIE - CODE
Onafhankelijk van de wettelijke garantie heeft Facom nog drie garantiemogelijkheden.

GARANTIE-CODE E: zonder tijdslimiet*, in overeenstemming met de voorwaarden zoals hiervoor beschreven wordt het product zonder kosten vervangen

GARANTIE-CODE R: zonder tijdslimiet*, in overeenstemming met de voorwaarden zoals hiervoor beschreven wordt het product gerepareerd of door een gelijkwaardig gerepareerd vervangen.

GARANTIE-CODE D: Deze garantie is tijdsgebonden. De duur van de garantie wordt door een cijfer achter de letter D weergegeven (D1: 1 jaar; D2: 2 jaar; D3: 3 jaar;D5: 5 jaar) Deze garantie is hoofdzakelijk bedoeld voor technische producten en machines. In overeenstemming met de garantie-voorwaarden ( uitsluiting van verbruiksmaterialen) dekt deze garantie, gedurende de geldigheidsduur, de reparatie en vervanging van defecte delen.

Zou Facom niet meer in staat zijn, in het raamwerk van de garantie een vervangend artikel te leveren, dan verplicht Facom zich om een technisch gelijkwaardig product te leveren of, indien er geen overeenkomstig product meer te verkrijgen is, een tegoedbon te leveren.

In de prijslijst (kolom G) is te zien tot welk garantie-code het product behoort. Deze prijslijst is bij de Facom vertegenwoordiging in te zien. Voor bepaalde producten wordt het type garantie op de verpakking of op de bijsluiter vermeld. Staat er achter het product geen code (kolom G van de prijslijst), dan is de normale wettelijke garantie hier van toepassing. Artikelen in een assortiment behouden hun individuele garantie.

*In Duitsland is de garantie, i.v.m. het concurentiebeding, tot maximaal 20 jaar geldig

VERZENDING AAN DE EINDVERBRUIKER

De Facom producten moeten in de originele verpakking aan de eindverbruiker verzonden worden. Indien dit niet gebeurt, vervalt de garantie.